W dniu 17.10.2018r. pojawiła się informacja, że w ramach dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2018 związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznano Gminie Szemud dotację w wysokości 27 600,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowej w Dobrzewinie, ze względu na zły stan techniczny”. W najbliższym czasie Gmina Szemud podpisze umowę o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego. Realizacja robót rozpocznie się niebawem, a termin wykonania zadania przewidziany jest do listopada 2018 r.

Sylwia Czoska
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji