Nasza gmina otrzymała prestiżową nagrodę Bursztynowego Katamaranu. Jest to nagroda w konkursie, którego organizatorem są Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, a której celem jest budowanie właściwych relacji w ramach realizacji partnerskiej współpracy podmiotów publicznych, społecznych i biznesowych oraz promowanie najlepszych praktyk w zakresie tej współpracy. Jej przyznanie stanowi wyraz uznania dla działań władz gminy na rzecz wspierania naszych lokalnych organizacji pozarządowych.
Wręczenia nagrody na ręce wójta Ryszarda Kalkowskiego dokonano 1 grudnia podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Romuald Przybyt