Informujemy Państwa, ze Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie ustalił stawki za wynajem hali widowiskowo sportowej w Bojanie. Stawki zostały zatwierdzone przez Wójta.
Cennik został opracowany na podstawie analizy kosztów pośrednich i bezpośrednich funkcjonowania hali w stosunku do wysokości prognozowanych przychodów.
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2015 r

Załączniki