Informuję, że od północy z piątku na sobotę do godz. 22.00 w niedzielę obowiązuje cisza wyborcza, podczas której niedozwolone jest prowadzenie w jakikolwiek sposób kampanii na rzecz kandydatów na wójta.

Wszelkie naruszenia przepisów w tym zakresie podlegają ściganiu z urzędu, a sprawcom grożą sankcje określone przepisami wyborczymi.


/-/ Krzysztof Brzezicki – osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Szemud