Tym znamiennym tytułem chcieliśmy podkreślić jak ważnym darem dla drugiego człowieka jest ludzka
krew. Dostrzegamy to wówczas gdy ktoś z rodziny, znajomych jej potrzebuje. Krwi ludzkiej nie zastąpi
żaden sztuczny wytwór nawet przy tak zaawansowanej technologii jaka jest w XXI wieku. Jest to dar
bezcenny!!! W dniu 9 maja br jak już powoli staje się to tradycją z inicjatywy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szemudzie oraz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie w obiekcie
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Nasze Zdrowie” została zorganizowana akcja honorowego
oddawania najcenniejszego daru jakim jest krew. . Na nasz wspólny apel zgłosiło się 41 honorowych
krwiodawców. Nad przygotowaniem poczęstunku dla dawców krwi czuwały niezawodne druhny z OSP Szemud:
Iwona Czoska , Ania Napieralska, Arleta Bieszk. Strażacy z OSP Szemud czuwali nad całością zadania.
Wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania akcji składamy serdeczne
podziękowania. Dziękujemy Piekarni Państwa Malinowskich za przekazane pieczywo, dziękujemy Pani dr
Halinie Pietkun i personelowi NZOZ „ Nasze Zdrowie” za życzliwość i okazaną pomoc. Szczególnie
podziękowania kierujemy w stosunku do dawców krwi za ich cenny dar . Poniżej prezentujemy listę dawców
w kolejności oddawania krwi:

1. Albin Jaroszek, 21.Magdalena Wullert,
2. Czesław Bojke, 22. Edward Niemc,
3. Roman Henseleit, 23. Boguslaw Napieralski,
4. Ryszard Lademan, 24. Katarzyna Bizewska,
5. Tomasz Zielecki, 25. Grażyna Bizewska
6. Michał Lidzbarski, 26. Alicja Saczyk,
7. Marta Malotka, 27.Sylwia Klamrowska,
8. Hanna Bejer, 28 Zygmunt Bojke
9. Agnieszka Richert, 29. Wojciech Szymański,
10. Joanna Malz, 30. Ewa Klein,
11. Marcin Sikora, 31. Sabina Samp,
12. Maciej Misiak, 32. Iwona Czoska,
13. Mateusz Bojeński, 33. Ryszard Kalkowski,
14. Anna Klawikowska, 34. Wojciech Marszała,
15. Leszek Żywicki, 35. Barbara Siemek- Pawłowska
16. Izabela Klein, 36. Anna Napieralska
17. Beata Klein, 37. Izabela Rosinke,
18. Hubert Wiloch, 38. Piotr Krauze,
19. Sebastian Dybowski, 39. Elżbieta Polaszek
20. Joanna Wick 40. Marzena Zając
41. Jagoda Napieralska

Za Zarząd OSP Szemud
Albin Jaroszek

Galeria

Załączniki