Sołtys i Rada Sołecka wsi Częstkowo, Ochotnicza Straż Pożarna w Częstkowie, Klub Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Częstkowie
oraz Społeczność Szkoły Podstawowej w Częstkowie

zapraszają na

RODZINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY

26 czerwca 2016 roku (niedziela)
w godz. 15.00 – 24.00
przy remizie OSP w Częstkowie

PLAKAT INFORMACYJNY