Urząd Gminy w Szemudzie informuje o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud

Gmina Szemud planuje przystąpić do konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2016)” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach w/w konkursu istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł ciepła, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne).

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych (osoby fizyczne) i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe) znajdujących się na terenie Gminy Szemud, którzy planują w 2016r. przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Przewidywana wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych. Ponadto mieszkańcy Gminy Szemud uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych zadania.

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez mieszkańców gminy w 2016 r. jest:
– wyrażenie chęci realizacji inwestycji do końca października 2016 r.,
– zapewnienie środków własnych na realizację zadania (około 65% kosztów kwalifikowanych zadania),
– złożenie do Urzędu Gminy Szemud wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 29 kwietnia 2016 r.,
– uzyskanie przez gminę dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Poniżej zamieszczamy załączniki dot. tego programu. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (58) 676 44 39.

Katarzyna Miotk

Załączniki