Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przesunął termin rozstrzygnięcia wniosków do dnia 31.08.2017r., ponieważ wygasły mandaty członków dotychczasowej Rady Nadzorczej a nowa Rada nie została jeszcze powołana (https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017).

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, iż wszelkie kwestie formalne mogą Państwo procedować, natomiast koszty związane z kosztami kwalifikowanymi  tj. elementy instalacji i sam kocioł, mogą zostać  poniesione nie wcześniej aniżeli po podpisaniu umowy pomiędzy Państwem a Gminą.

Milena Czoska