Gmina Szemud po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017.

W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Szemud.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają dokonać modernizacji źródła ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym;
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)

 

Zadania mogą dotyczyć modernizacji źródeł ciepła w budynkach:

 

  • jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych;
  • wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe;
  • wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy Szemud.

 

Zgłaszać można tylko zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

 

Kosztami kwalifikowalnymi zadania będą  wydatki związane z zakupem (łącznie                             z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) i montażem: kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą (5 klasa energetyczna wg normy EN 303-5-2012) oraz wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

 

Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 40,5 % kosztów kwalifikowalnych (w tym nie więcej niż 35 % ze środków  WFOŚiGW i 5,5 %  ze środków z budżetu gminy) i uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków (zgodnie z Regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017)

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Szemud w godzinach pracy urzędu do dnia 28.04.2017 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji u p. Mileny Czoska – (58) 676 44 39.

Informacja o naborze wniosków
Wniosek – Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017
Regulamin – Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017
Oświadczenie o rezygnacji – Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017