Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)

Wójt Gminy Szemud  po rak kolejny zamierza uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania z kotła opalanego węglem na  ogrzewanie ekologiczne, uczestnicząc w konkursie „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) .

Alternatywnym ogrzewaniem, na które można będzie uzyskać dotację jest:

  • kocioł gazowy (gaz ziemny, propan – butan)- max 5.000,00zł;
  • kocioł olejowy-max 5.000,00zł;
  • kocioł w 5 klasie energetycznej, normy  EN303-5-2012 opalany  biomasą (drewno, zręby, pelet) -max 5.000,00zł;
  • pompa ciepła- max 10.000,00zł.

Wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości przyznanej dotacji z WFOŚ, gdyż wnioskować będziemy o 35% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych (lecz nie więcej niż kwoty wskazane powyżej). Ponadto zgodnie z regulaminem ww. konkursu gmina również będzie uczestniczyła w kosztach w wysokości 5,5% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.  Nabór planujemy ogłosić od 28.03.2017 do 28.04.2017r. i w tym terminie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej pozostałe dokumenty i wytyczne dot. wymaganej dokumentacji w celu uzyskania dotacji na w/w inwestycję.

Milena Czoska