W dniu 26 marca 2018 r w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbyła się społeczna debata pt.” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.
Debata została zorganizowana wspólnie przez Urząd Gminy Szemud oraz Komendę Policji w Szemudzie. Gospodarzami debaty byli Wójt Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski oraz asp.sztab. Pan Grzegorz Hirsz – Komendant Policji w Szemudzie.

W debacie wzięliu udzial m. in. radni i sołtysi z naszej Gminy oraz zaproszeni goście, których tu dla porządku wymienię:
Witold Reclaf – Wicestarosta Wejherowski
Brygadier Jacek Niewęgłowski – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Podinspektor Krzysztof Murdzia – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie
Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
Jacek Szulc – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk
Podinspektor Iwona Kuczyńska – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
Rafał Ziółkowski i Mirosław Wołowik – Fundacja Credu

Prezentację otwarcia przedstawił Komendant Policji w Szemudzie asp. sztab Grzegorz Hirsz. Omówił strukturę komendy oraz przedstawił swoich funkcjonariuszy. W dalszej kolejności przedstawił główne zadania realizowane przez policję oraz dane statystyczne dot. wypadków na drogach powiatu wejherowskiego oraz Gminy Szemud. Przedstawił również główne aspekty dot. bezpieczeństwa pieszych – zachowanie się na drogach, stosowanie odblasków. Funkcjonariusz Komendy Policji w Szemudzie sierz. szt. Michał Miotk omówił i przedstawił Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i sposób korzystania z niej oraz aplikację mobilną „Moja Komenda” wraz z instrukcją obsługi.

Kolejnym prelegentem był Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski który skupił uwagę słuchaczy na występujących problemach komunikacyjnych związanych z zagrożeniami w ruchu drogowym na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Zagrożenia te były ilustrowane zdjęciami z terenu naszej Gminy. Korzystając z okazji obecności Wicestarosty, Wójt podkreślił, że droga powiatowa na odcinku Szemud – Chwaszczyno jest drogą o największym natężeniu ruchu w całym Powiecie Wejherowskim i wymaga ona inwestycji które wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa .
Przedstawił również nowe organizacje ruchu oraz inwestycje drogowe na terenie Gminy Szemud.

Następnie swoją prezentację przedstawił Komendant PSP bryg. Jacek Niewęgłowski omawiając zagrożenia i przeciwdziałania związane z ryzykiem zatrucia czadem. W dalszej kolejności przedstawił problemy z wypalaniem traw i związane z tym zagrożenia – „Stop pożarom traw” – ekologiczne skutki pożarów”.

Ostatnimi prelegentami podczas debaty byli Panowie Rafał Ziółkowski i i Mirosław Wołowik z Fundacji Credu, którzy omówili dramatyczne skutki wypadków drogowych ilustrując je zdjęciami. Omówili w skrócie jak zachować się na miejscu wypadku, informując słuchaczy o podstawowych zasadach postępowania w takich przypadkach.

W ramach dyskusji zabrał głos Radny Powiatu Wejherowskiego Pan Władysław Hirsz, który niejako posumował sprawy bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do pieszych. Głos również zabrał przedstawiciel organizatora komunikacji w naszej Gminie PKS-u Gdynia , który zwrócił się m.in. z prośbą do obecnego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawę i uzupełnienie znaków poziomych na jezdniach.

Podsumowując, spotkania takie są bezwzględnie potrzebne i pożyteczne, są to sprawy o których trzeba głośno mówić i robić wszystko, aby nasze bezpieczeństwo stale ulegało poprawie.

Romuald Przybyt