W piątek 19 maja br. zapadła decyzja o rozpoczęciu drugiego etapu postępowania przetargowego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 /Trasy Kaszubskiej/.
W Wejherowie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa , odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i lotniczy Jerzy Szmit podpisał decyzję o skierowaniu do drugiego etapu przetargu na budowę trasy na odcinkach z Luzina do Szemudu i z Szemudu do Gdyni – Wielkiego Kacka o łącznej długości ponad 30 km. Pierwszy etap przetargu zakończył się we wrześniu 2015 r.
Tym samym wiceministrowie resortu Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński i Jerzy Szmit ogłosili decyzję Rządu o realizacji w bieżącej perspektywie UE jedynie części Trasy Kaszubskiej: od węzła Wielki Kack w Gdyni do Bożegopola Wielkiego w gm. Łęczyce, gdzie ruch z trasy S6 będzie przechodził na starą drogę krajową nr 6. Tylko ten odcinek otrzymał zgodę Ministerstwa na przejście do drugiego etapu przetargu. Postępowanie na pozostałą część Trasy Kaszubskiej w kierunku Lęborka zostało unieważnione. Jak na razie będzie to tylko połowa z wcześniej zapowiadanych i konsultowanych planów.

mapka.jpg

W piątkowej /19 maja/ XXX Uroczystej Sesji Rady Gminy Szemud, bezpośrednio po podpisaniu decyzji o realizacji II etapu Trasy Kaszubskiej, udział wzięli goście zaproszeni przez Wójta Gminy Ryszarda Kalkowskiego, którzy razem przybyli ze Starostwa:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich,
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
poseł Janusz Śniadek oraz samorządowcy.
Podczas Sesji kolejno Minister Jerzy Szmit, Wojewoda Dariusz Drelich, Poseł Janusz Śniadek zabierali głos i informowali naszych Radnych oraz Sołtysów o przesłankach podjętej decyzji.
Minister Jerzy Szmit powiedział, że rozumie oczekiwania, że inwestycja powinna iść dalej na zachód, i zadeklarował że w horyzoncie trzech – czterech lat tak się stanie i S6 pójdzie dalej, w kierunku Koszalina i Szczecina.
Dzisiaj Program Budowy Dróg Krajowych przewiduje budowę na kwotę prawie 200 mld zł, a dysponować można kwotą 110 mld zł
Dodał również, że w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje najważniejsze, a pozostałe – gdy tylko będą odpowiednie pieniądze. Zapewnił, że każda z tych inwestycji zostanie zrealizowana.


O budowę S6 od wielu lat apelowali do Rządu i parlamentarzystów mieszkańcy i samorządowcy z województwa pomorskiego. W apelach aktywnie brali udział również mieszkańcy naszej Gminy. Na początku kwietnia z apelem do Premier o wsparcie budowy trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina, przez Słupsk do Trójmiasta, wystąpiło Stowarzyszenie Samorządowe S6 /Gmina Szemud jest członkiem/. Zdaniem samorządowców Pomorze Środkowe jest regionem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w kraju.
Budowa drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Trójmiasta na odcinku od Sianowa przez Słupsk i Lębork do Trójmiasta i A1 miała się rozpocząć w 2018 r. Droga ekspresowa S6 o łącznej długości ok. 330 km ma połączyć Szczecin, Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto z autostradą A1.

Harmonogram Inwestycji
Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji aktualny na dzień 23.05.2017r:
• termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
• termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
• termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
• termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
• termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
• planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj i Buduj” –
12.2017r.
• planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 10.2018r.
• planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 03.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla wywłaszczanych
nieruchomości – 03.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia robót – 03.2019r.
• planowany termin oddania do ruchu – 07.2021r.

Romuald Przybyt