Urząd Gminy w Szemudzie przypomina wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto przypominamy, że każda nowo zamieszkała osoba na terenie Gminy Szemud ma obowiązek złożenia powyższej deklaracji. W przypadku, gdy nastąpi zmiana danych u mieszkańców, którzy już złożyli deklaracją mają również obowiązek do złożenia nowej deklaracji.


Karolina Malinowska

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załączniki