SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!Urząd Gminy w Szemudzie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 01 września 2014 roku.Należy złożyć w/w deklaracje pomimo, iż stan osób w rodzinie się nie zmienił, zaznaczając,że jest to pierwsza deklaracja.

Proszę pamiętać, aby wypełnić kompletnie druk deklaracji tj. wpisując dane składającego, adres zamieszkania, numer działki z rejestru gruntów, wyliczając miesięczną opłatę, wpisać ile jest gospodarstw domowych oraz zaznaczyć, czy chcą Państwo odbioru odpadów zielonych z nieruchomości.


Ewa Sykut – Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska