W związku z zarejestrowaniem w okręgu wyborczym nr 2 tylko jednego kandydata na radnego,
Gminna Komisja Wyborcza – zgodnie z przepisami wyborczymi – wydłużyła termin zgłaszania
kandydatów w tym okręgu.
Szczegóły poniżej.

Załączniki