W związku z dużym zainteresowaniem  mieszkańców związanym z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych przedłużamy  termin składania ankiet związanych z montażem ww. instalacji przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do  dnia 15.09.2016r.

Milena Czoska

 

ANKIETA OSOBY FIZYCZNEJ WYRAŻAJĄCEJ CHĘĆ UDZIAŁU