Będzie możliwość dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców…

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje w IV kwartale br ogłosić nabór wniosków  na wsparcie dotacyjne dla odnawialnych źródeł energii tj. paneli fotowoltaicznych. 

W związku z zaobserwowanym przez nas, narastającym zainteresowaniem mieszkańców ww. instalacjami oraz licznymi pytaniami mieszkańców, jakie są plany Gminy w tym temacie, informujemy, że Gmina Szemud w partnerstwie z Gminą Miasta Rumia planuje przystąpić do wspomnianego powyżej konkursu i spróbować pozyskać wsparcie dla mieszkańców na ten cel. Zakłada się, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 60% wartości projektu.

Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych otrzymaniem tego typu dofinansowania do wypełnienia załączonej poniżej ankiety. Po jej wypełnieniu prosimy o dostarczenie jej osobiście lub listownie do Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13,84-217 Szemud bądź też przesłanie jej drogą mailową na adres m.czoska@szemud.pl do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 15.30.

Milena Czoska

 

ANKIETA-OSOBY-FIZYCZNEJ-WYRAŻAJĄCEJ-CHĘĆ-UDZIAŁU