Szanowni Mieszkańcy!

Jak Państwo pamiętacie, szeroko pisaliśmy o groźbie utraty wielomilionowego dofinansowania do inwestycji kanalizacyjnej przeprowadzonej w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie. Wykonaliśmy ogromną pracę, z rozszerzeniem Aglomeracji Gdynia włącznie. Nasza determinacja i zaangażowanie przyniosły wymierny efekt.Właśnie otrzymaliśmy informację, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otrzymał pismo z Ministerstwa Środowiska w którym wyrażona została zgoda na wszystkie nasze wnioski w tym zakresie:

– Zmniejszenie wskaźnika efektu ekologicznego

– Przedłużenie końcowej daty kwalifikowanych wydatków,

– Przesunięcie daty osiągnięcia efektu ekologicznego do czerwca 2016 r.

– Uznanie wydatków związanych z rozszerzeniem projektu za kwalifikowane

– Przesunięcie terminów zakończenia robót budowlanych na dodatkowych inwestycji.Dzięki naszym staraniom, zamiast zwrócić dofinansowanie, będziemy mogli zainwestować je, równocześnie otrzymując dalszą pomoc finansową na rozwój sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to na ostateczne rozliczenie się z otrzymanego dofinansowania poprzez osiągnięcie efektu ekologicznego, stwarzając równocześnie możliwość dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej i podłączenia się kolejnych około 1000 mieszkańców.

Przed nami dalsza praca w tym zakresie, kto wie czy nie większa niż dotychczas, ale są obecnie warunki do tej pracy, bez zagrożenia finansowego.


W tym miejscu dziękuję wszystkim tym pracownikom Urzędu, Radnym oraz Sołtysom, którzy uwierzyli w to, że dzięki zaangażowaniu można osiągnąć wytyczony cel i włożyli dużo pracy poświęcając niejednokrotnie swój czas prywatny.Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud