Dokonano wymiany azbestowego odcinka wodociągu ∅ 80 na przewód ∅ 150 z PEHD przy cmentarzu we wsi Szemud.

Długość zmodernizowanego odcinka wodociągu to  160 mb, a koszt wymiany, obejmującej również częściową rozbiórkę starego odcinka, przełączenia odgałęzień, montaż dodatkowych trzech zasuw, wyniósł 30.000 zł brutto.

Roman Chustak