Po serii spotkań – przeprowadzonych osobiście przez wójta Ryszarda Kalkowskiego w czerwcu br. – z właścicielami gruntu, stanowiącego odcinek drogi Karczemki – Tuchom, który od sierpnia 2012r. był zablokowany przez właściciela, udało się ostatecznie osiągnąć porozumienie w tej kwestii. W dniu 3.07.2013 spisano Akt Notarialny Umowy Sprzedaży w wyniku, którego na rzecz Gminy Szemud nabyta została działka nr 130/2, zajęta pod wspomniany odcinek drogi relacji Karczemki – Tuchom. W związku z powyższym w tym samym dniu o godzinie 17.00 dotychczasowy właściciel dokonał zdjęcia blokady tej drogi w celu przywrócenia jej przejezdności.


Fotorelacja


Fotorelacja