Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Szemud, że od stycznia 2016 r. Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” wprowadza na terenie gmin i miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i
Sopot oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo i Szemud usługę bezpłatnego odbioru wielkogabarytowego
sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych.


Już w miesiącu grudniu 2015r., osoby zainteresowane usługą, mogą dokonywać zgłoszeń pod
numerem telefonu 58 624 66 11 w godzinach 7.30 – 15.30.


Co ważne?

Odbierany będzie duży sprzęt RTV i AGD o wadze powyżej 20 kg, tj. lodówki, telewizory, pralki,
zmywarki, kuchenki elektryczne, wyłącznie z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.JAK PRZYGOTOWAĆ SPRZĘT DO ODBIORU?

Wymontować sprzęt z zabudowy- kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów
w zabudowie. Odłączyć urządzenia od prądu i opróźnić z zawartości lodówkę rozmrozić i osuszyć
zabezpieczyć wszystkie elementy ruchome i zwinąć kable.TERMINY ODBIORÓW

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie z każdym mieszkańcem w terminie 7 dni roboczych od
daty zgłoszenia. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie
potwierdzony z wyprzedzeniem przez pracowników Komunalnego Związku Gmin. Przekazanie kompletnego
sprzętu każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca złożeniem podpisu na karcie odbioru.

Wierzymy,że nowa propozycja KZG, ułatwi Państwu pozbycie się bezużytecznego i szkodliwego dla
środowiska sprzętu i j tym samym przyczyni się do wzmocnienia systemu ochrony środowiska.
Pamiętajmy jednocześnie,że nadal można oddać elektrosprzęt w stacjonarnych punktach zbiórki
odpadów niebezpiecznych tzw.PZON (w Gminie Szemud taki punkt znajduje się w miejscowości
Kielno), oraz w zbiórce objazdowej do specjalnego samochodu.Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:
www.kzg.pl. Znajdziecie tam Państwo dużo informacji z zakresu
ochrony środowiska, gospodarki odpadami itp.

Alicja Szarafin-Grządkowska

Galeria