Po raz drugi w Gminie Szemud z inicjatywy Wójta Gminy Pana Ryszarda Kalkowskiego w niedzielę 18 października obchodziliśmy Dzień Seniora.


Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni w naszych domach kultywują tradycje, niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego kaszubskiego regionu.


Obchody Dnia Seniora odbyły się w hali widowiskowo sportowej w Bojanie.
Na zaproszenie Wójta Gminy, inicjatora spotkania, przybyli Seniorzy – mieszkańcy Gminy Szemud, którzy ukończyli 65 lat.


Na spotkaniu nie zabrakło również gości. Obecni byli proboszczowie wszystkich parafii Gminy Szemud oraz parafii z Chwaszczyna oraz Smażyna:

1. Kielno – ks. Prałat Franciszek Rompa, Dziekan dekanatu Kielno

2. Bojano – ks. Piotr Maciołek

3. Koleczkowo – ks. mgr Roman Naleziński

4. Szemud – ks.dr hab. Robert Kaczorowski

5. Łebno – ks. Kanonik Mieczysław Guzmann

6. Smażyno – ks. Kanonik Jan Borkowski

7. Chwaszczyno – ks. Piotr Gruba


oraz

Pani poseł Teresa Hoppe, Przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Pan Zenon Hewelt, Radni Gminy, Sołtysi, przedstawiciele Urzędu Gminy w Szemudzie.


Najważniejszymi jednak gośćmi byli Jubilaci, którzy obchodzili 50 i 60 rocznicę pożycia małżeńskiego, którzy zasiedli wraz z Wójtem przy specjalnie przygotowanym stole.


Jubilaci obchodzący 50 rocznicę ślubu:


1. Krystyna i Franciszek Bach

2. Halina i Brunon Becker

3. Henryka i Marian Brzezińscy

4. Małgorzata i Hugon Falk

5. Irena i Bernard Fopke

6. Gertruda i Marian Frelich

7. Maria i Antoni Grinholc

8. Amalia i Jan Jurgen Leibrandt

9. Wanda i Leonard Potrykus

10. Irena i Józef Reich

11. Renata i Edward Sobolewscy

12. Hildegarda i Albert Szenk

13. Maria i Stefan Trepczyk

14. Małgorzata i Ernest Zielińscy
Jubilaci obchodzący 60 rocznicę ślubu:


1. Stefania i Józef Bizewscy

2. Irena i Władysław Robakowscy

3. Rozalia i Antoni Szreder

4. Regina i Józef Walder


Po krótkich wystąpieniach Wójta oraz Przewodniczącego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Aleksandra Perz zaśpiewała jubilatom oraz wszystkim seniorom piękną pieśń o miłości po której Wójt uroczyście wręczał jubilatom medale, okolicznościowe tabliczki, upominki i kwiaty.
Wszystkie pary jubilatów, osobno Panowie i Panie, trzymając się za ręce odnowili słowa przysięgi małżeńskiej. Każda para pozowała do zdjęcia pamiątkowego, które zostały im wręczone jeszcze podczas trwania uroczystości. Jubilaci zostali nagrodzeni brawami zgromadzonych seniorów którzy wypełnili halę w liczbie ok. 700 osób.

Niespodzianką był 40 kg tort który „wjechał” po wręczeniu medali z zapalonymi ogniami. Krojenie rozpoczęli najstarsi seniorzy w wieku 101! i 94 lata.


W dalszej części programu były występy artystyczne, oraz zabawa taneczna do której przygrywał Zespół Braci Wentk z Warzna, który bardzo dobrze dobrał repertuar do uroczystości Seniorów.
Należy również wspomnieć o różnorodnym poczęstunku, który został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Szemuda, z którego seniorzy mogli korzystać przez cały czas trwania uroczystości.


W podsumowaniu należy stwierdzić że spotkanie sprawiło seniorom wiele wzruszeń, i przyjemnych chwil, a organizatorom wiele satysfakcji, obserwując radość i zadowolenie na twarzach zaproszonych Seniorów. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w sercach i pamięci naszych Seniorów. Już dziś zapraszamy wszystkich za rok.


Romuald Przybyt

Galeria