W związku z obowiązkiem złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji śmieciowej do dnia 1 września br. przypominamy o możliwości skorzystania przy wypełnianiu deklaracji z ogólnodostępnej elektronicznej mapy naszej gminy w celu lokalizacji danej nieruchomości.

Bezpośredni link do strony mapy: http://szemud.e-mapa.net/