Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
pn. „Ekokonsument zasobów- człowiek w harmonii z przyrodą”

EkodolinaCzłowiek, świadomy i odpowiedzialny konsument swoje potrzeby życiowe, dążenie do dobrobytu potrafi pogodzić z troską o środowisko naturalne. Rozumienie, jakie konsekwencje dla środowiska niosą za sobą wybory jakie codziennie podejmuje.

W 2016 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obchodzi swoje 25-lecie. Równocześnie, mija 18 rok prowadzonych przez Związek działań edukacyjnych. Tworzyliśmy programy mające na celu budowanie, już od najmłodszych lat świadomości i odpowiedzialności za własne postępowanie oraz wpływu jaki wywiera ono na otoczenie w jakim żyjemy.

W mijającym roku szkolnym w konkursach, projektach oraz warsztatach ekologicznych łącznie udział wzięło ponad 40 tys. dzieci i młodzieży z ponad 250 placówek oświatowych z terenu KZG. Wszak edukacja ekologiczna to nie tylko konkursy. Ogromne zaangażowanie dyrekcji oraz nauczycieli-koordynatorów w realizację zadań zaowocowało licznymi działaniami, które wychodziły również poza teren szkoły czy przedszkola.

Po raz kolejny, w działaniach edukacyjnych Związku udział wzięły także placówki oświatowe z terenu Gminy Szemud:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
– I miejsce oraz tytuł „Szkoła Ekspert EE 2015/2016” za zbiórkę 2635 kg zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (ponad 22,7 kg na ucznia). Placówce przyznano tytuł „szkoła Ekspert EE 2015/2016”, a za szczególne zaangażowanie w zbiórkę wyróżniono uczennicę Julię Jankowską;
– placówce przyznano tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2015/2016” oraz szczególne wyróżnienie dla koordynatora projektu w placówce p. Moniki Hrycyk;
– nagroda indywidualna w kategorii szkoły podstawowe kl. I- III miejsce w XVIII edycji konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” pn. „Drugie życie odpadu” przyznano uczennicy I kl. Marice Bużan;
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Kraina” z Kielna
– II miejsce dla placówki w kategorii przedszkola XIII edycji konkursu pn. „Mała nakrętka duży problem” za zebranie 334 kg nakrętek (ponad 7,4 kg nakrętek na ucznia).
Koordynatorem konkursu była p. Magda Stuba;
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Koleczkowie
– placówce przyznano tytuł „Szkoła Ekspert EE 2015/2016” za zbiórkę 274 kg zużytych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych (ponad 2,3 kg na ucznia).
Koordynatorem konkursu była p. Małgorzata Dempc.
Szkoła Podstawowa w Częstkowie
– placówce przyznano tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2015/2016”. Koordynatorem projektu była p. Katarzyna Laskowska.

W trakcie uroczystego zakończenia roku edukacyjnego które odbyło się 15 czerwca br. w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni, po raz drugi przyznano także nagrodę „Róża Ekologii”. W tym roku, to szczególne wyróżnienie przyznano Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni oraz Szkole Podstawowej nr 2 z Redy.
Indywidualnym i grupowym laureatom konkursów zostały także wręczone dyplomy oraz nagrody. Prócz laureatów, nauczycieli i uczniów, w sali konferencyjnej PPNT w Gdyni obecni będą także przedstawiciele władz samorządowych oraz spółek współpracujących ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej. Nagrody dla laureatów współfinansowane są przez spółki OPEC Sp. z o.o., Eko Dolina Sp. z o.o. oraz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Związek kieruje również informację ekologiczną do dorosłych. Audycje radiowe i artykuły prasowe mają na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców wszystkich grup wiekowych tak, aby uczulić ich na zagrożenia, jakie dla środowiska naturalnego niesie nieprawidłowe postępowanie z odpadami czy nieograniczona konsumpcja. Ekokonsument to bardzo nowoczesny człowiek- wszak dbanie o stan środowiska naturalnego jest teraz w modzie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl