W dniu 12 grudnia 2018 roku w Szemudzie odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami gminy, między innymi z uczniami klas 1-3 tutejszej Szkoły Podstawowej. Prelekcje mogły odbyć się dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kampania zorganizowano w związku z inwestycją: „Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie”
Spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczyły gospodarowania odpadami komunalnymi, segregacji odpadów, zasad funkcjonowania PSZOK-ów oraz zachowań pro-ekologicznych. Podczas spotkania z uczniami starano się zaszczepić w dzieciach nawyki selektywnej zbiórki odpadów, zachowań proekologicznych poprzez przeprowadzenie konkursów z nagrodami dla uczestników, gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Spotkanie edukacyjne zostało wzbogacone o prezentację dotyczącą segregacji śmieci. Nie zabrakło informacji o szkodliwości palenia śmieci w piecach i innych proekologicznych postawach. Dziękujemy nauczycielom i dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Szemudzie, oraz mieszkańcom za zainteresowanie i udział w spotkaniu.

Dorota Klein