W dniu 10 grudnia 2014 roku w GCKSiR w Szemudzie odbyły się gminne eliminacje do X Pomorskiego Konkursu
Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej, których organizatorem jest Gminna Izba Regionalna w Łebnie. Na
tegoroczny konkurs zgłoszono 13 solistów oraz 10 zespołów ze szkół podstawowych z Częstkowa,
Koleczkowa, Bojana, Kielna, Szemuda, Łebna, Łebieńskiej Huty i Donimierza. Łącznie kaszubskie pieśni
Bożonarodzeniowe zaprezentowało 55 uczestników. Po przywitaniu wykonawców przez dyrektora Bogusława
Napieralskiego i panią kierownik referatu oświaty Alicję Szarafin Grządkowską, komisja
w składzie ks. dr hab. Robert Kaczorowski, mgr Bożena Witczak oraz mgr Stanisław Belgrau rozpoczęła
przesłuchania wykonawców.
W poszczególnych kategoriach najlepsze miejsca zajęli:
Kategoria soliści:
Przedszkola i klasy „0”
1. Maja Budniewska ZS-P Koleczkowo
2. Maksymilian Klanczkowski z ZSP z Przedszkolem w Donimierzu
W tej kategorii przyznano dwa trzecie miejsca dla:
Tymona Szreder ze SP Łebieńska Huta oraz Mai Naczk ze SP Częstkowo.
Klasy I – III
1. Nikodem Bladowski SP Łebno
2. Martyna Kuczkowska SP Łebieńska Huta
3. Hanna Stenka SP Szemud
Klasy IV – VI
1. Aleksandra Perz ZS Bojano
2. Agnieszka Brzozowska SP Łebno
3. Bernard Ruth ZS-P Koleczkowo
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Maja Mielewczyk SP Szemud

Katarzyna Miotk

Galeria

Załączniki