W dniu 27 marca 2017r. w Gimnazjum w Szemudzie z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” . Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych 10 – 13 lat i 14 – 16 lat. Wzięło w nim udział 19 uczniów ze szkół podstawowych w Częstkowie, Szemudzie i Kielnie oraz z gimnazjów w Szemudzie, Kielnie i Bojanie.

Podczas eliminacji młodzież rozwiązywała testy pisemne, podczas których musiała wykazać się szeroką wiedzą w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, historii pożarnictwa oraz wiadomościami o działalności ochotniczych straży pożarnych.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała 4 – osobowa komisja na czele
z Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP.

 

W wyniku rozgrywek finałowych decydujących o klasyfikacji, kolejność miejsc przedstawia się następująco:

GRUPA WIEKOWA (10 – 13 lat):

I miejsce – Artur Philipp – Zespół Szkół w Kielnie
II miejsce – Paweł Pesta – Szkoła podstawowa w Częstkowie
III miejsce – Dariusz Domski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie

GRUPA WIEKOWA (14-16 lat)

I miejsce – Klaudia Wenta – Gimnazjum Szemud
II miejsce – Kacper Ladmann – Zespół Szkół w Kielnie
III miejsce – Jolanta Staroszczyk – Gimnazjum Szemud

 

Wójt Gminy Ryszard Kalkowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Szemud.
Po przeprowadzonym konkursie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować Gminę Szemud w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 7 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym. Dziękujemy również opiekunom młodzieży za wkład pracy w przygotowanie do OTWP p. Iwonie Toruńczak, p. Dariuszowi Matyk, p. Marcinowi Szumborskiemu, p. Karolowi Mastalerz i p. Grzegorzowi Lasowskiemu oraz p. Grażynie Bochińskiej za współudział w organizacji turnieju.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Turniej ma na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa oraz zachęcanie młodzieży do wstępowania w szeregi OSP.

 

Z doświadczeń wynika, że młodzież z terenu naszej gminy biorąca udział w konkursach pożarniczych w przyszłości chętnie wstępuje w struktury ochotniczych straży pożarnych i bezinteresownie pomaga społeczności w której żyje, a nawet wiąże swoje życie zawodowe z Państwową Strażą Pożarną. W jednostkach OSP działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do których można się zapisać przed nabyciem pełnoletności. Obecnie na terenie Gminy działają MDP przy OSP Kielno i OSP Bojano.

 

Mirosława Sikora
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Szemudzie