W dniu 15 marca 2018r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs ma na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa oraz zachęcania młodzieży do wstępowania w szeregi OSP.

 

W konkursie uczestniczyła młodzież w dwóch kategoriach wiekowych 10 – 13 lat i 14 – 16 lat ze szkół podstawowych w Częstkowie, Szemudzie, Kielnie, Bojanie i Łebnie.

Podczas eliminacji młodzież rozwiązywała testy pisemne, w których musiała wykazać się szeroką wiedzą w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, historii pożarnictwa oraz wiadomościami o działalności ochotniczych straży pożarnych.

 

Jury po sprawdzeniu testów ogłosiło wyniki konkursu. Większość uczestników przed wyznaczonym czasem oddała rozwiązane testy, co świadczy o tym, że młodzież była doskonale przygotowana. Kolejność miejsc przedstawia się następująco :

GRUPA WIEKOWA (10 – 13 lat):

I miejsce – Artur Philipp – Szkoła Podstawowa w Kielnie
II miejsce – Paweł Pesta – Szkoła Podstawowa w Częstkowie
III miejsce – Natalia Kos – Szkoła Podstawowa w Łebnie

GRUPA WIEKOWA (14-16 lat)

I miejsce – Kacper Ladmann – Szkoła Podstawowa w Kielnie
II miejsce – Przemysław Dosz – Szkoła Podstawowa w Szemudzie
III miejsce –Szymon Heland – Szkoła Podstawowa w Bojanie

 

Wójt Gminy Ryszard Kalkowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Szemud.
Po przeprowadzonym konkursie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

 

Zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować Gminę Szemud w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 6 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym.

Mirosława Sikora
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Szemudzie