W dniu 14 marca 2019r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs odbywa się corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie.
W tegorocznej edycji udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych w Szemudzie, Kielnie, Bojanie, Częstkowie i Łebnie w dwóch kategoriach wiekowych 8 – 14 lat i 15 – 16 lat. Podczas eliminacji uczestnicy rozwiązywali testy pisemne, w których musieli wykazać się szeroką wiedzą w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, historii pożarnictwa oraz wiadomościami o działalności ochotniczych straży pożarnych.
Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała 3 – osobowa komisja, która przed rozpoczęciem konkursu zapoznała uczestników z regulaminem konkursu oraz zasadami punktacji.
W wyniku rozgrywek finałowych decydujących o klasyfikacji, kolejność miejsc przedstawia się następująco:

GRUPA WIEKOWA (8 – 14 lat):

I miejsce – Paweł Pesta – SP Częstkowo
II miejsce – Artur Philipp – SP Kielno
III miejsce – Szymon Krauza – SP Szemud

GRUPA WIEKOWA (15-16 lat)

I miejsce – Kacper Ziemann – SP Kielno
II miejsce – Kamil Wojewski – SP Częstkowo
III miejsce – Patryk Czaja – SP Szemud

Wójt Gminy Ryszard Kalkowski będący jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Szemud.
Po przeprowadzonym konkursie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.
Osoby, które zajęły pierwsze dwa miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostały zaproszone do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 5 kwietnia br.  w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w turnieju, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Podziękowania składamy również opiekunom za wkład pracy w przygotowanie do OTWP p. Iwonie Toruńczak, p. Ilonie Hallmann, p. Marcinowi Jażdżewskiemu, p. Karolowi Mastalerz i p. Grzegorzowi Lasowskiemu zaś p. Sabinie Scheibe Dyrektor ZSP w Szemudzie za współudział w organizacji turnieju.

Mirosława Sikora