W dniu 13 marca 2014r. w Gimnazjum w Szemudzie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie i Urząd Gminy w Szemudzie.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” jest imprezą cykliczną mającą na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. W szczególności służy poszerzaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zachęcaniu młodzieży do wstępowania w szeregi OSP.

W wyniku eliminacji szkolnych, w tegorocznej edycji udział wzięli reprezentanci szkół gimnazjalnych z Szemuda i Kielna. Organizatorzy konkursu zapoznali uczniów z regulaminem
i sposobem punktacji przy obliczaniu wyników testów.


Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:
Mirosława Sikora, Grzegorz Lasowski i Stanisław Milewczyk.


Jury po sprawdzeniu testów ogłosiło wyniki konkursu. Większość uczestników przed wyznaczonym czasem oddała rozwiązane testy, co świadczy o tym, że młodzież była doskonale przygotowana. Tym razem nie trzeba było przeprowadzać dogrywki.


Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
I miejsce – Marta Lidzbarska – GIM Szemud

II miejsce – Kamil Bichowski – GIM Kielno

III miejsce – Damian Waleczkowski – GIM Kielno


Wójt Gminy Szemud pan Ryszard Kalkowski, Prezes ZG OSP dh Grzegorz Lasowski
i W-ce Prezes ZG OSP dh Stanisław Milewczyk wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Szemudzie – jednocześnie gratulując
osiągnięć turniejowych. Po przeprowadzonym konkursie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.


Finaliści Marta Lidzbarska i Kamil Bichowski reprezentować będą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 21 marca 2014r. o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Luzinie.


Życzymy powodzenia.


Podziękowania składamy opiekunom p. Stanisławowi Belgrau z GIM Szemud i p. Marcinowi Jażdżewskiemu z GIM Kielno za dobre przygotowanie młodzieży do konkursu zaś p. Grażynie Bochińskiej Dyrektor Gimnazjum za gościnność i przygotowanie sali do turnieju.


Mirosława Sikora – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie

Galeria