W dniu 12 marca 2015r w Gimnazjum w Szemudzie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs odbywa się corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie i Wójt Gminy Szemud.


Konkurs ma na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa oraz zachęcanie młodzieży do wstępowania w szeregi OSP.


W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych z miejscowości Szemud, Kielno i Bojano. Rolę obserwatorów pełnili opiekunowie z poszczególnych gimnazjów.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie: Mirosława Sikora, Grzegorz Lasowski i Stanisław Milewczyk, która przed rozpoczęciem konkursu zapoznała uczestników z regulaminem konkursu oraz zasadami punktacji.Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Marta Lidzbarska – GIM Szemud

II miejsce – Jolanta Staroszczyk – GIM Szemud

III miejsce – Damian Bach – GIM Kielno


Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, Prezes ZG OSP Grzegorz Lasowski i W-ce Prezes ZG OSP Stanisław Milewczyk gratulując osiągnięć turniejowych, wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe (takie jak tablet, odtwarzacze MP4, karty pamięci, pendraive, bidony) ufundowane przez Wójta Gminy Szemud.

Organizatorzy zwrócili uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników oraz dużą frekwencję, która świadczy o dogłębnym zrozumieniu problematyki służącej popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, znajomości sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


Po przeprowadzonym konkursie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.
Finaliści Marta Lidzbarska i Jolanta Staroszczyk reprezentować będą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 27 marca 2015r. o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie.


Dziękujemy opiekunom za doskonałe przygotowanie uczniów do konkursu oraz p. Grażynie Bochińskiej za współudział w organizacji turnieju.

Mirosława Sikora

Galeria