W dniu 18 marca 2016 r.  w Gimnazjum w Szemudzie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Konkurs odbywa się corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie i Wójt Gminy Szemud.

Konkurs ma na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa oraz zachęcanie młodzieży do wstępowania w szeregi OSP.

W tegorocznej edycji udział wzięły reprezentacje szkół gimnazjalnych w Szemudzie  i Bojanie. Rolę obserwatorów pełnili opiekunowie z poszczególnych gimnazjów.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie:
Albin Jaroszek – przewodniczący
Mirosława Sikora –  sekretarz
Stanisław Milewczyk – członek

Przewodniczący komisji zapoznał uczniów z regulaminem konkursu i zasadami punktacji. Uczestnicy turnieju wypełniając test zawierający 20 pytań, musieli wykazać się szeroką wiedzą w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej, historii pożarnictwa oraz wiadomościami o działalności ochotniczych straży pożarnych.

Jury po sprawdzeniu testów ogłosiło wyniki konkursu. Większość uczestników przed wyznaczonym czasem oddała rozwiązane testy, co świadczy o tym, że młodzież była doskonale przygotowana. Tym razem nie trzeba było przeprowadzać dogrywki.

Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
I  miejsce Jolanta Staroszczyk – GIM Szemud
II  miejsce – Daria Rohde –  GIM  Szemud
III miejsce – Klaudia Wenta – GIM Szemud

Nagrody ufundowane (takie jak tablet, Smartwatche Bluetooth i plecaki młodzieżowe)  dla zwycięzców i pozostałych uczestników turnieju wręczył ich fundator Wójt Gminy Ryszard Kalkowski.

Po przeprowadzonym konkursie uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Osoby, które zajęły pierwsze dwa miejsca zostały zaproszone do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 07.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym.

Podziękowania składamy opiekunom p. Dariuszowi Matyk z GIM  Szemud i p. Karolowi Mastalerz z GIM Bojano za dobre przygotowanie uczniów do konkursu oraz p. Grażynie Bochińskiej za współudział w organizacji turnieju.

Mirosława Sikora
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Szemudzie