W dniu 4 lutego 2016 roku na Hali Sportowej w Szemudzie odbyły się zawody sportowe szkół podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt. W zawodach uczestniczyło 8 zespołów (około 100 zawodniczek). Dziękuję nauczycielom za współpracę w przeprowadzeniu zawodów, sędziowanie spotkań i dobrą atmosferę podczas całych zawodów.

Składam, również podziękowania pracownikom Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za współpracę przy organizacji zawodów. W imieniu wszystkich uczestników, składam szczególne podziękowania panu dyrektorowi Adamowi Galas i pani dyspozytor Danucie Bojk z PKS Gdynia, za zorganizowanie transport uczestników zawodów.

Tomasz Stein

Relacja i tabela