Gmina Szemud zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie”. Projekt polegał na wymianie istniejących lamp opartych o klasyczne oprawy świetlówkowe oraz żarowe na nowe oprawy oraz świetlówki i żarówki typu LED. Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Całkowite koszty kwalifikowalne, na które składały się koszty netto realizacji zadania wyniosły 126 tyś zł. Koszt brutto realizacji zadania wyniósł 156 tyś. zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji w wysokości 25 366,00 zł. oraz pożyczki w wysokości 76 099,00 zł.
Uzyskany efekt ekologiczny, czyli roczna oszczędność energii wynosi 19,164 MWh.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej końcowej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego budynku szkoły. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej bezpośrednio przekłada się na redukcję emisji CO2, która w przedmiotowym projekcie wyniesie 14,97 MgCO2/rok.