Zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Szemud do wzięcia udziału w
gminnych eliminacjach X Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Celem konkursu jest:
promocja talentów młodzieży; ukazywanie piękna i wartości kultury kaszubskiej; wzbudzenie zainteresowania
uczniów kaszubską pieśnią bożonarodzeniową; popularyzowanie nowych utworów kaszubskich.

Załączniki