Zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Szemud do wzięcia udziału
w gminnych eliminacjach X Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Celem konkursu
jest: promocja talentów młodzieży; ukazywanie piękna i wartości kultury kaszubskiej; wzbudzenie
zainteresowania uczniów kaszubską pieśnią bożonarodzeniową; popularyzowanie nowych utworów kaszubskich.

Zasady uczestnictwa i uczestnicy: Z każdej szkoły może wystąpić solo max 1 osoba w każdej kategorii.
Z każdej szkoły może wystąpić max jeden zespół. Każdy uczestnik konkursu występujący solo musi
zaśpiewać: dwie dowolne pieśni bożonarodzeniowe (min. po dwie zwrotki) w języku kaszubskim, jedną a
cappella a drugą
z podkładem muzycznym, a w przypadku przedszkoli i klas ,,0”– może wykonać jedną pieśń. Każdy zespół
musi zaśpiewać: dwie dowolne pieśni bożonarodzeniowe (min. po dwie zwrotki) w języku kaszubskim, jedną
a cappella (bez akompaniamentu) a drugą z podkładem muzycznym (z linią melodyczną lub profesjonalny), a
w przypadku przedszkoli i kl. ,,0”- może wykonać jedną pieśń. Zalecane jest, ze względów
organizacyjnych, aby każdy zespół liczył max od 2 do10 osób. Nie będą oceniane pieśni, które nie są
oryginalnymi pieśniami kaszubskimi tzn. pierwsza wersja nie powstała w języku kaszubskim (np. ,,Cicha
noc”).

Nagrody będą przyznawane w ośmiu kategoriach:
a) osoby występujące solo:
– przedszkola + kl ,,0”;
– szkoły podstawowe kat. klas I-III;
– szkoły podstawowe kat. klas IV-VI;
– gimnazjum;
b) zespoły:
– przedszkola + kl ,,0”;
– szkoły podstawowe kat. klas I-III;
– szkoły podstawowe kat. klas IV-VI;
– gimnazja.

Data i miejsce eliminacji gminnych: 10 grudnia 2014 r. (środa) godz. 9.00 w GCK,SiR w Szemudzie.
Data i miejsce finału pomorskiego – 16 stycznia 2015 r. godz. 9.00 w Gimnazjum w Szemudzie.

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, wierność i poprawność językową, wykonanie pod względem
muzycznym, akompaniament, ogólny wyraz artystyczny. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie
podlega zmianie Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe a zespoły puchary. Zwycięzcy
dwóch pierwszych miejsc w kategorii solo awansują do finału pomorskiego, w kategorii zespoły awansuje
zwycięzca I miejsca.
Uwaga: Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 listopada 2014 r.
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ul. Szkolna 4A, 84-217 Szemud fax 58 676 14 62

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane!
Dodatkowe informacje pod nr tel. 609-028-953. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
Organizatorem eliminacji gminnych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie/ Gminna
Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie.

Uwaga: warunkiem wzięcia udziału w Finale Pomorskiem, w przypadku gminy Szemud, jest udział
w eliminacjach gminnych w dniu 10 grudnia 2014 roku i zajęcie wyżej określonego miejsca.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.szemud.pl

Katarzyna Miotk

Załączniki