Zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Szemud do wzięcia udziału
w gminnych eliminacjach XI Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej.
Celem konkursu jest: promocja talentów młodzieży; ukazywanie piękna i wartości kultury kaszubskiej;
wzbudzenie zainteresowania uczniów kaszubską pieśnią bożonarodzeniową; popularyzowanie nowych utworów
kaszubskich.
Organizatorem eliminacji gminnych jest: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie/ Gminna Izba
Regionalna im. Remusa w Łebnie.

Załączniki