Zarząd LGD „Kaszubska Droga” informuje mieszkańców, iż rozpoczęliśmy proces ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.


Zapraszamy naszych rolników, przetwórców, właścicieli stadnin oraz prowadzących usługi turystyczne i gastronomiczne na cykl spotkań konsultacyjnych, aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia oddolnego podejścia leader oraz rozpocząć dyskusję nad koncepcją dalszego rozwoju naszego obszaru w oparciu o fundusze europejskie w latach 2014 – 2020 – w poniedziałek 27.10.2014r. o godz. 16.00 do sali korekcyjnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.„Razem budujemy wspólną przyszłość”


Danuta Nolbrzak-Hejmowska
Prezes LGD Kaszubska Droga