W związku ze zbliżającymi się feriami szkolnymi podajemy informację nt. zajęć w czasie ferii, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Szemud.


Szczegóły i harmonogram zawarto w poniższym załączniku.

Załączniki