Informujemy, że 12 uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Bojanie bierze udział w projekcie „Ferie z ekonomią 3”, który odbywa się w terminie od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa a Gminą Szemud przy udziale Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bojanie.

Projekt „Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia dla uczniów, obejmujące m.in.  podstawy przedsiębiorczości, bankowości oraz sposoby planowania i zarządzania budżetem domowym. Uczniowie poznają zadania Narodowego Banku Polskiego i rolę pieniądza w gospodarce narodowej.

P. Voigt