Zapraszamy naszych mieszkańców do obejrzenia reportażu z VIII Pomorskiego Festiwalu Pieśni
Wielkopostnych Szemud 2014 w Telewizji Regionalnej Gdańsk program DROGA w niedzielę 13.04.2014 r. o
godz. 18.00 oraz powtórka w poniedziałek 14.04. 2014 r. o godz. 19.30 .