Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanie zaprasza na festyn, który odbędzie się w dniu 27 maja 2012r. w godz. 13.00-17.00 na terenie szkoły. W programie przewidziano program artystyczny przygotowany przez uczniów, a także szereg zabaw i konkursów.