Sołtys wsi Łebieńska Huta oraz panie z KGW Łebieńska Huta serdecznie zapraszają na I Festyn Sołecki z
okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2015 r. od godz. 14.00.

Załączniki