Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebnie, ZKP o/Szemud – Koło Łebno oraz Wójt Gminy Szemu zapraszają na Festyn Szkolno – Kaszubski, który odbędzie się w Łebnie w dniu 17 czerwca br. od godz. 16.00.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy!

Galeria