W  dniu 05.11.2018r. w Urzędzie Gminy w Szemudzie odbyło się Forum Partnerstwa i Współpracy Gminy Szemud i organizacji pozarządowych, na którym omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia organizacji pozarządowych, plany na kolejne inicjatywy oraz wyzwania.
Serdecznie dziękujemy osobom zainteresowanym partnerstwem i współpracą Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi, które przybyły na spotkanie oraz dziękujemy szczególnemu gościowi Panu Markowi Olechnowiczowi  Przewodniczącemu Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Prezesowi Stowarzyszenia „Podaj rękę”.

Przedstawicieli organizacji, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.szemud.pl utworzony został „kafelek” pn. organizacje pozarządowe, w którym na bieżąco będą umieszczane informacje urzędowe dla organizacji pozarządowych.  Zapraszamy również Państwa do przesyłania artykułów z działalności organizacji, które umieszczane będą, w tym miejscu.

Iwona Curlej-Paszke

 

 

Załączniki