Forum Partnerstwa i Współpracy  Gminy Szemud i organizacji pozarządowych

 Wójt Gminy Szemud,

serdecznie zaprasza przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, pozostałych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych działających społecznie, osoby działające społecznie na rzecz mieszkańców w Gminie Szemud oraz osoby zainteresowane tematyką działań społecznych.

Termin: 05.11.2018r. o godz. 16:00

Miejsce: Sala Narad Bud. B  Urząd Gminy Szemud

Zapraszamy!

Iwona Curlej-Paszke