W związku ze zmianą terminu zebrania w Dobrzewinie, które przesunięto na 19 września na godz. 19.00 oraz zmianą godziny zebrania w Będargowie, które przesunięto na godz. 19.00, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram zebrań wiejskich.

 

Harmonogram zebrań wiejskich_sierpień-wrzesień2018

Fundusz Sołecki na rok 2019

Ustawa o funduszu sołeckim