Harmonogram zebrań wiejskich_sierpień-wrzesień2018

Fundusz Sołecki na rok 2019

Ustawa o funduszu sołeckim