Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku przygotowuje projekty rozbudowy sieci gazowej we wsiach Kielno i Szemud. Prace projektowe rozpoczęte w 2015 r. nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone ze względu na brak zgody niektórych właściciel gruntów na przejście.

Z informacji uzyskanych na spotkaniu Wójta Gminy w siedzibie PSG w Gdańsku w dniu 13.03.2017 wynika, że planowane rozpoczęcie budowy we wsi Kielno nastąpi w drugim kwartale 2017r a we wsi Szemud w III kwartale 2018r.

 

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby ze wsi Kielno Kamień i Szemud o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej do PSG w Gdańsku.
Gmina podpisze również z PSG list intencyjny w sprawie dalszej rozbudowy sieci na trasie Szemud – Przetoczyno, Szemud – Donimierz – Łebno i Dobrzewino – Warzno.

Aby wesprzeć nasze działania i przekonać PSG o zasadności rozbudowy sieci gazowej w tych kierunkach, prosimy chętnych do podłączenia w przyszłości swoich budynków we wsiach Donimierz, Łebno, Warzno i Przetoczyno również o wypełnienie i przesłanie do PSG załączonej ankiety.

 

Ankiety należy przesyłać do dnia 15.04.2017 na adres Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk lub e-mail sekretariat.gdansk@psgaz.pl. Druki ankiet dostępne są również w Urzędzie Gminy.

ANKIETA (do pobrania)

R. Chustak