Informujemy, że z dniem 24 stycznia 2013 roku nasza gmina stała się pełnoprawnym członkiem Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Oznacza to, że na całej długości linii 191 i 193 pasażerowie korzystać mogą z biletów metropolitalnych ważnych w autobusach i trolejbusach ZKM w Gdyni, tj. jednoprzejazdowych (papierowych i telefonicznych), 24-godzinnych, 72-godzinnych i okresowych.

Roman Chustak