W dniach 21-23 marca Gmina Szemud po raz pierwszy uczestniczyła w organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy Targach Inwestycyjnych w Warszawie – Nadarzynie „INVESTATE POLAND 2018”. Na prezentację terenów inwestycyjnych przybyli potencjalni inwestorzy – firmy oraz instytucje zainteresowane zakupem lub dzierżawą terenów pod swoją działalność.

 

Przedstawiciele Gminy udzielali informacji na temat oferty terenów inwestycyjnych, warunków lokowania inwestycji oraz lokalnych przedsiębiorstw. Na tę okoliczność przygotowano materiały promujące Gminę i tereny przeznaczone pod inwestycje, szczególnie te położone przy planowanej trasie budowy drogi S6.

Na stoisku zaprezentowano szereg informacji o gminie (również w języku angielskim), wyświetlano filmy promujące, prowadzono wiele rozmów z inwestorami oraz udzielano szczegółowych informacji dotyczących projektów.

 

Należy podkreślić, że Gmina Szemud poprzez rozpoczynającą się budowę trasy S6, staje się jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w województwie pomorskim, dlatego dla naszej Gminy targi „Investate Poland 2018” były okazją na zainteresowanie lokalną ofertą inwestycyjną.

Udział w targach umożliwił zaprezentowanie najlepszych atutów naszej Gminy, pozwolił utrwalić wizerunek miejsca przyjaznego inwestorom, miejsca ze stabilnym klimatem gospodarczym i dogodnymi warunkami pod inwestycje. Udział w targach pozwoli na uzyskanie w przyszłości wymiernych korzyści w postaci nowo otwieranych firm na terenie gminy.

Targi były ponadto doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami oraz zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń, zwłaszcza z zakresu inwestycji, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i gospodarki komunalnej.

Magdalena Markiewicz